Liftu šahtu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija

Jūsu ēkā nekad nav bijis lifts, taču vēlaties to ierīkot?

Labprāt apsekosim Jūsu ēku un piedāvāsim izdevīgāko novietojumu un risinājumu.

Sadarbībā ar partneriem - pieredzējušiem liftu šahtu projektētājiem un būvniekiem, nodrošināsim šahtas projekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī jaunas lifta šahtas izbūvi.

Piedāvājam gan stiklotas, gan metāla karkasa šahtas ar normatīviem atbilstošu perforēta metāla plākšņu apšuvumu.

Mainot esošo liftu pret jaunu, nodrošināsim nepieciešamo lifta šahtas būvdarbu un pirmsmontāžas sagatavošanas darbu veikšanu.